Marlies van Brink

Specialisatie
Theater/Spel & Zang.

Bio
Marlies van Brink is in 2016 afgestudeerd als theaterdocent aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle.

Sinds 2013 is ze werkzaam bij Dansstudio X-Dance waar ze musical, zang en theaterles geeft aan leerlingen vanaf 6 jaar. Daarnaast regisseert en produceert ze alle producties die 2 keer per jaar gemaakt worden.

   
Al vanaf kinds af aan is Marlies bezig met zowel acteren, zingen en dansen. Tot op heden beoefent ze deze disciplines omdat ze het heerlijk vind om uitvoerend bezig te zijn, daarbij versterkt het haar creativiteit waardoor ze haar leerlingen het beste lesaanbod kan geven. Daarbij streeft ze er altijd naar om alle drie de disciplines (acteren, zang en dans) op zo’n manier in elkaar te verweven dat de disciplines elkaar versterken.

Alle drie de disciplines zijn belangrijk en overlappen elkaar regelmatig. Het is daarom belangrijk dat ieder kind in z’n kracht komt te staan met datgene dat hij/zij kan maar ook de kans krijgt om andere dingen te leren. Daarom is het haar doel om iedere leerling een passend aanbod te geven in de les.

Marlies van Brink portret 1.jpg
Esmee Cornet